Avgifter och priser
PRISLISTA - träning Trampolin

Antal träningstillfällen per vecka:
1 pass 875 kr
2 pass 1200 kr
3 pass 1475 kr
4 pass 1690 kr

Träningsavgiften betalas en gång per termin. 

Medlemsavgift kr 250 och försäkringsavgift kr 180 tillkommer en gång per år.

 

PRISLISTA - Öppen söndagshoppning 60 kr/per tillfälle

 

PRISLISTA - uthyrning av trampolinhall med instruktörer

4 trampoliner, inkl. 2 utbildade instruktörer, max 12 personer

1300:–/timme

 

PRISLISTA - uppvisning

15 minuter mycket spektakulär uppvisning av TK Levos tävlingsgymnaster i samband med prova-på-hoppning eller annan aktivitet. Pris enligt offert, kontakta: trampolinklubbenlevo@gmail.com


MOMS
Moms ingår ej i priserna och tillkommer ej heller.