Kontakt
Är du intresserad av vår verksamhet och förening, så kontakta oss gärna på mail: trampolinklubbenlevo@gmail.com  
Styrelse 2017
Ordförande:
Helen Holgersson, helen-holgersson@tele2.se 

Sekreterare: Calle Arthursson

Kassör:
Mikael Redman, mikred01@gmail.com

Ledamöter:
Henrik Holm, Veronica Broman, Anna Redman, Tony Kjellén, Per Holgersson, 

Suppleanter:
Oscar Smith, Lotta Sjöblom