Vad gör TK Levo?
TK Levo erbjuder trampolinhoppning för nybörjare, elitgymnaster och motionärer i egen träningshall i Lidköping. Vi har 4st trampoliner och 1st DMT (dubbeltrampett). För besökare finns en liten balkong som man kan ta en kopp kaffe och se ut över verksamheten i hallen.

Adress: Wennerbergsvägen 51, 531 33 Lidköping.

Hos oss kan du boka privatlektioner, barnkalas, hyra hallen med instruktör och även boka uppvisningar som vi gör med våra elitgymnaster.

Trampolin ingår i Gymnastikförbundet och är därmed anslutna till RF - Riksidrottsförbundet.

Välkomna!

Grundläggande idéer

De personer som beslutade att starta föreningen TK Levo hade alla anknytning till trampolinsporten, en del hade lagt det på hyllan och en del var aktiva, alla inom olika områden och med olika erfarenheter.

Med dessa personer som grund bildades föreningens första styrelse där även fler personer valdes in. Alla hade inte erfarenheter från sporten, men de hade andra nyttiga kunskaper, intressen och erfarenheter.

Vid en planeringsdag med den nybildade styrelsen i början av 2001 diskuterades tankar kring det nybildade TK Levo och sammanfattades i dessa punkter som ligger till grund för verksamheten:

 • Klubbens grundläggande målsättning är att skapa förutsättningar för alla nivåer och att på dessa nivåer vara en ledande klubb i trampolin.
 • Grundtanken är att alla har egna tankar kring målsättning personligen som individer; det vi kan åstadkomma i gruppen tillsammans och vad vi själva vill med föreningen. Alla skall få möjlighet att utöva på den nivå man själv önskar.
 • Ambitionen är att kunna ha en bred verksamhet med inriktning mot tävling där alla – aktiva tränings– och tävlingshoppare, ledare, domare och andra – ska få möjlighet att utvecklas och bistå föreningen.
Mål och verksamhetsplan
Mål
 1. Utveckla bredden i föreningen med fler medlemmar och engagerade familjer där alla mår bra och utvecklas oavsett fysisk förmåga och enskilt mål.
 2.  Bibehålla en position som ledande förening inom trampolinsporten i Sverige vad gäller tävlingsresultat och träningsmetoder.
 3. Stabilisera ekonomin så att alla kan medverka i föreningens aktiviteter och delta i tävlingar oavsett ekonomiska förutsättningar.

 

Verksamhetsplan

Publiceras inom kort
Målsättning/Modell
Målsättningar

Med den grundläggande idéen som grund har styrelsen i TK Levo efter förslag från tränarna beslutat om att verksamheten har följande målsättningar:

 • Vara en ledande klubb i Sverige både när det gäller bredd och elit.
 • Att i elitverksamheten alltid ha hoppare som ligger i topp i sina respektive åldersklasser i landet, samt att alltid ha hoppare med på alla nivåer i landslagen.
 • Få fram hoppare för OS- och VM finaler.
 • Ha en hög kvalitet på verksamheten sportsligt och socialt.
 • Ha en så jämn könsfördelning som möjligt i verksamheten.
 • Söka internationellt samarbete och bli kända/erkända i den internationella trampolinvärlden.
 • Vara en klubb som ligger i frontlinjen när det gäller nytänkande och fortbildning av ledare/tränare
Verksamhetsmodell

För att ha en möjlighet att uppfylla dessa målsättningar har en modell för verksamheten skapats. Den kan beskrivas som en pyramid, med basen/bredden i botten och eliten i toppen. Alla delar är lika viktiga och beroende av varandra. Utan basen ingen topp, men utan topp ingen hel pyramid och det är mot toppen vi siktar.

Klubbens styrelse har enats om att verksamheten i huvudsak skall vara inriktad mot tävlingsverksamhet, därför får dessa grupper stort utrymme i verksamheten. Utifrån denna modell har vårt system med olika grupper tagits fram.

Städ av hallen

Föräldrar till Levo´s aktiva trampolinhoppare har gemensamt ansvar att hålla hallen ren och fräsch för en trevlig träningsmiljö för våra barn, ungdomar och ledare.

 

Städningen sker en gång per vecka och får inte inskränka på träningstiderna. Information om material och vad som ska göras finns i hallen.

 

Grupperna turas om att städa och varje familj tilldelas en vecka var att ansvara för. Nyckeln roterar inom gruppen och tränarna ansvarar för kommunikationen.

Styrelsen

Årsmötet hålls vanligen i februari-mars.

 

Styrelsen 2017:

Ordförande: Helen Holgersson

Kassör: Mikael Redman

Sekreterare: Roterande uppgift

Ledamot: Per Holgersson

Ledamot: Veronica Broman

Ledamot: Henrik Holm

Ledamot: Tony Kjellén

Ledamot: Jessica Bredenberg

Ledamot: Anna Redman

Suppleanter: Lotta Sjöblom

Suppleanter: Oscar Smith

Suppleanter: Pär Johnson